Příspěvky

Volné pracovní místo

Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník,

příspěvková organizace

zastoupená ředitelkou Bc. Pavlínou Hannigovou

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Učitel(ka) mateřské školy

Pracovní poměr: – doba určitá od 1.3.2019 do 31.8.2019 – pracovní úvazek 0,8

Požadavky na uchazeče : – fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

– občan ČR

– trestní bezúhonnost

Požadované vzdělání : střední odborné s maturitou – učitelství pro mateřské školy

Požadované dovednosti a schopnosti : komunikativnost, flexibilita, kladný vztah k dětem

Zájemci mohou pro bližší informace kontaktovat paní ředitelku na tel. číslo 739 097 751 nebo

na e-mail ms.vapenna@tiscali.cz.

Žádost o pracovní pozici je nutno doručit nejpozději do 26.2.2019 (do 12.00 hod.) písemně na adresu Mateřská škola Vápenná, 790 64 Vápenná 449 (obálku označte: „ Výběrové řízení – učitelka mateřské školy), nebo na e-mail ms.vapenna@tiscali.cz.

Je nutno doložit žádost o pracovní místo, strukturovaný životopis, ověřenou kopii o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů.

V  žádosti uveďte telefonní číslo, uchazeči budou kontaktováni.

Obálku označte: „ Výběrové řízení – učitelka mateřské školy!

                                                                                                                                                               Bc. Pavlína Hannigová

                                                                                                                                                               ředitelka školy

Vyvěšeno : 20.2.2019

Svěšeno :