Třídy

Kapacita mateřské školy je 55  dětí.  Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd

  1. třída Včelky

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 2 – 4 roky.

O Vaše děti se starají paní učitelka Ladislava Kubíčková a paní ředitelka Bc. Pavlína Hannigová.

   

  

 

  

 

2. třída Čmeláci

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 5 – 7 let.

O Vaše děti se starají paní učitelka Lucie Krpelanová a paní ředitelka Bc. Pavlína Hannigová.