Třídy

Kapacita mateřské školy je 55  dětí.  Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd

  1. třída Včelky

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 2 – 4 roky.

 

 

 

 

 

2. třída Čmeláci

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 5 – 7 let.

 

 

Chodba

Zahrada