Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Vápenná, p.o. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.msvapenna.cz.

Stav souladu
Tato internetová stránka je v částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, CSV, PDF, FO, ZFO a ZIP, JPG, PNG, JPEG a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – formát dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Adobe Reader nebo jiném alternativním prohlížeči PDF souborů
DOC, DOCX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word nebo volně dostupné aplikaci OpenOffice Writer
ZIP, RAR – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít např. ve volně dostupné aplikaci 7Zip nebo jiném alternativním (de)komprimačním programu
JPG, PNG, JPEG – formát obrázků, který lze otevřít ve volně dostupných prohlížečích obrázků

Na některých webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky obce Vápenná. Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 6. 2022 metodou vlastního posouzení těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu. Při tvorbě webových stránek bylo dále přihlédnuto k metodice OWASP, zejména k dokumentu Top 10 bezpečnostních rizik.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Jsou-li připomínky nebo náměty k webovým stránkám MŠ Vápenná, kontaktujte ředitelku organizace. Telefonní číslo: +420 584 439 094. Emailová adresa: ms.vapenna@tiscali.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Vápenná 449 790 64 IČ: 750 28 905