Platby

Platby stravného a školného  – ÚNOR 2023

STRAVNÉ:

Stravné na měsíc ÚNOR 2023 se vybírá převážně bankovním převodem!

Hotovostní platba bude přijata pouze od starších osob nebo v případě, že klient nemá zřízen bankovní účet!

V kanceláři provozářky :

čtvrtek     02.02.2023 od 6.30 do 13.00 hodin

pátek        03.02.2023 od 6.30 do 13.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2023, spadá do kategorie nad.

Měsíc ÚNOR bude mít MŠ 20 dní a ZŠ 17 dní.

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                     980,- Kč     ( 49,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  1140,-Kč       ( 57,00 )

POLODENNÍ  DO 6 LET                    800,-Kč       ( 40,00 )

POLODENNÍ NAD 6 LET                  940,-Kč      ( 47,00 )

ZAMĚSTNANCI  MŠ                           720,-Kč        ( 36,00 )

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                          612,-Kč      ( 36,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                      2000,-Kč    ( 100,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                  527,-Kč      ( 31,00 )

DĚTI NAD 11 LET                                561,-Kč      ( 33,00 )

DĚTI NAD 15 LET                                595,-Kč      ( 35,00 )

 

ŠKOLNÉ:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2022/2023 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2022/2023, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na čísla 1.třída Sovičky 737 010 106
  •                                                         2. třída Sojky    737 010 633

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na číslo 737 009 775
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz