Platby

Platby stravného a školného  – ČERVEN 2022

STRAVNÉ:

Stravné na měsíc ČERVEN 2022 se vybírá převážně bankovním převodem!

Hotovostní platba bude přijata pouze od starších osob nebo v případě, že klient nemá zřízen bankovní účet!

V kanceláři provozářky :

čtvrtek     2.6.2022 od 6.30 do 12.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2022, spadá do kategorie nad.

Měsíc květen bude mít MŠ i ZŠ 22 dnů.

Dne 12.5.2022 se bude vařit pouze pro mateřskou školu z důvodu celodenní odstávky elektrického proudu!!!

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                    1034,- Kč     ( 47,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                 1188,-Kč       ( 54,00 )

POLODENNÍ  DO 6 LET                    836,-Kč       ( 38,00 )

POLODENNÍ NAD 6 LET                  968,-Kč       ( 44,00 )

ZAMĚSTNANCI  MŠ                           638,-Kč       ( 29,00 )

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                          792,-Kč      ( 36,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                      1892,-Kč    ( 86,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                  616,-Kč      ( 28,00 )

DĚTI NAD 11 LET                                682,-Kč       ( 31,00 )

DĚTI NAD 15 LET                                726,-Kč      ( 33,00 )

 

ŠKOLNÉ:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2021/2022 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2021/2022, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz