Platby

 STRAVNÉ

Stravné na měsíc červen 2018 se vybírá:

V kanceláři provozářky v MŠ:

Úterý         29.5.2018          od 6.30 hodin   –   do 14.30 hodin

Středa      30.5.2018          od 6.30 hodin   –   do 14.00 hodin

 

Platba přes účet:

Číslo účtu – 181 023 542 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE ! (na červen teď v květnu).

Odečíst si můžete nevybrané obědy za duben.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2018, spadá do kategorie nad.

V měsíci červnu bude 21 dní

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET          630,00               ( 30,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET       693,00               ( 33,00 )

POLODENNÍ                             504,00               ( 24,00 )

POLODENNÍ NAD 7 LET       567,00                ( 27,00 )

 

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                             546,00                ( 26,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                          1260,00              ( 60,00 ) 

 

Základní škola:

DĚTI DO 10 LET                      483,00                (23,00)

DĚTI NAD 11 LET                     525,00                (25,00)

DĚTI NAD 15 LET                    546,00                 (26,00)

ŠKOLNÉ

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  181 023 542 / 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + třída + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2017/2018 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 200,-Kč .