Platby

 STRAVNÉ:

Stravné na měsíc září 2019 se vybírá:

Pondělí     26.8.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Úterý         27.8.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Středa       28.8.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Čtvrtek     29.8.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Pátek        30.8.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

OD MĚSÍCE ZÁŘÍ MÁME NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !    NA ZÁŘÍ SE PLATÍ V SRPNU.

Můžete si pouze odečíst dny, které nevyberete v měsíci, který aktuálně platíte (data připiště do poznámek).

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !   NA ZÁŘÍ SE PLATÍ V SRPNU.

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2020, spadá do kategorie nad.

V měsíci září bude mít MŠ i ZŠ 21 dní.

 

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                    777,- Kč     ( 37,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  903,-Kč     ( 43,00 )

POLODENNÍ                                        630,-Kč     ( 30,00 )

 

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                         546,-Kč      ( 26,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                     1407,-Kč    ( 67,00 )   

 

Základní škola:

DĚTI DO 10 LET                                462,-Kč       (22,00)

DĚTI NAD 11 LET                              504,-Kč       (24,00)

DĚTI NAD 15 LET                              546,-Kč       (26,00)

ŠKOLNÉ:

OD MĚSÍCE ZÁŘÍ MÁME NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2018/2019 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Nyní je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2019/2020, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz