Platby

Platby stravného a školného  – LISTOPAD 2020

STRAVNÉ:

Stravné na měsíc LISTOPAD 2020 se vybírá z důvodu pandemie Covid 19 pouze bankovním převodem!

Hotovostní platba bude přijata pouze od starších osob nebo v případě, že klient nemá zřízen bankovní účet!

V kanceláři provozářky :

Pátek        3.11.2020 od 7.00 do 12.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

Můžete si pouze odečíst dny, které nevyberete v měsíci, který aktuálně platíte (data připište do poznámek).

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2021, spadá do kategorie nad.

Měsíc listopad bude mít MŠ 20 dní a ZŠ 20 dní.

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                     780,- Kč     ( 39,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  900,-Kč      ( 45,00 )

POLODENNÍ  DO 6 LET                    640,-Kč      ( 32,00 )

POLODENNÍ NAD 7 LET                   740,-Kč      ( 37,00)

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                         560,-Kč      ( 28,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                      1400,-Kč    ( 70,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                460,-Kč       (23,00)

DĚTI NAD 11 LET                              500,-Kč       (25,00)

DĚTI NAD 15 LET                              5403,-Kč       (27,00)

ŠKOLNÉ:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2020/2021 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2020/2021, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz