Platby

 STRAVNÉ:

Stravné na měsíc leden 2019 se vybírá:

Čtvrtek     20.12.2018 od 6.30 do 14.30 hodin

Pátek         21.12.2018 od 6.30 do 14.30 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

Jednorázová platba:

Číslo účtu – 181 023 542 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !    NA LEDEN SE PLATÍ V PROSINCI.

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 181 023 542 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !   NA LEDEN SE PLATÍ V PROSINCI.

V letošním školním roce není možné si při platbě přes účet odčítat nevybrané dny z předešlých měsíců!!  Můžete si pouze odečíst dny, které nevyberete v měsíci, který aktuálně platíte.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2019, spadá do kategorie nad.

V měsíci lednu bude 21 dní, mateřská škola bude mít 22 dní.

 

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                     660,- kč     ( 30,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  726,-Kč      ( 33,00 )

POLODENNÍ                                        528,-Kč      ( 24,00 )

POLODENNÍ NAD 7 LET                  594,-Kč      ( 27,00 )

 

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                          546,-Kč       ( 26,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                       1320,-Kč      ( 60,00 )  – 22 dní

 

Základní škola:

DĚTI DO 10 LET                                   483,-Kč       (23,00)

DĚTI NAD 11 LET                                 525,-Kč       (25,00)

DĚTI NAD 15 LET                                546,-Kč       (26,00)

ŠKOLNÉ:

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  181 023 542 / 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2018/2019 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 200,-Kč .

– Nyní je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2018/2019, a to částku 2000,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: ms.vapenna@tiscali.cz