Platby

 STRAVNÉ:

Stravné na měsíc prosinec 2019 se vybírá:

Úterý        3.12.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Středa      4.12.2019 od 6.30 do 12.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

OD MĚSÍCE ZÁŘÍ MÁME NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !    NA PROSINEC SE PLATÍ V LISTOPADU.

Můžete si pouze odečíst dny, které nevyberete v měsíci, který aktuálně platíte (data připište do poznámek).

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

PLATÍ SE VŽDY DOPŘEDU, NEJLÉPE 25. DNE !   NA PROSINEC SE PLATÍ V LISTOPADU.

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2020, spadá do kategorie nad.

V měsíci prosinci bude mít MŠ i  ZŠ 15 dní.

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                     555,- Kč     ( 37,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  645,-Kč     ( 43,00 )

POLODENNÍ                                       450,-Kč     ( 30,00 )

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                         390,-Kč      ( 26,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                     1005,-Kč    ( 67,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                330,-Kč       (22,00)

DĚTI NAD 11 LET                              360,-Kč       (24,00)

DĚTI NAD 15 LET                              390,-Kč       (26,00)

ŠKOLNÉ:

OD MĚSÍCE ZÁŘÍ MÁME NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2018/2019 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Nyní je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2019/2020, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz