Kontakty

Školní jídelna:

Provozářka Osinová Monika

Telefon provozářka:   732 772 178 

Telefon kuchyň:          737 009 775

E-mail:      jidelna.vapenna@centrum.cz

Bankovní spojení  – číslo účtu:     288 502 527/0300