Příspěvky

Dětská olympiáda

Ve středu 7.6.2023

pojedou vybrané děti reprezentovat

naši mateřskou školu

na Dětskou olympiádu do Jeseníku.

Dejte dětem pěkné sportovní oblečení

(kraťasy, na to tepláky, mikinu).

Odjíždíme v 8.00 hodin autobusem,

takže doveďte děti včas, aby se stihly nasvačit.

V 7.45 hodin odcházíme na zastávku.

Vrátíme se zpět před obědem.

Reprezentovat nás budou tyto děti:

Liam Walek

Semen Trotsenko

Marián Spacek

Josefína Novotná

Rozárka Přikrylová

Michal Štěrba

Jonáš Koláček

Tobiáš Kadlec