Příspěvky

Úplata za MŠ o prázdninách

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že práce

v mateřské škole se prodloužily

a úklid budovy bude pravděpodobně probíhat v měsíci červenci, žádáme všechny,

kteří si mohou o prázdninách nechat děti doma, aby tak učinili. Personál se bude podílet

na úklidu školky.

Kdo si nechá dítě doma, bude osvobozen od platby školného. Pokud děti do školky přivedete, školné na měsíc červenec

bude 240,-Kč.

Děkujeme za pochopení.