Příspěvky

Poděkování

Děkujeme těmto našim sponzorům a šikovným tatínkům. Moc si jejich pomoci vážíme.

Pan Radek Kadlec (R – Kad Granit stav s.r.o)

– Finanční dar, který bude použit na zakoupení nového dětského pískoviště.

Pan Jan Stolarik

– Oprava a montáž dětských dekorací v šatnách dětí.

Pan Rudolf Hannig

– Zakoupení knihy pro děti Pohádky z Rychlebských hor (autorka Alena Macíková ze Skorošic).

Pan Michal Poskočil

– Terénní úpravy s bagrem na zahradě. Pan Miroslav Frank – Oprava linolea v umývárně dětí.