Příspěvky

Výlet do Bílé Vody

Ve čtvrtek 1.12.2022

pojedeme s dětmi z oddělení Sojek

do Bílé Vody.

Navštívíme místní muzeum,

kde je pro nás nachystán program Vánoční tradice a zvyky, prohlédneme si betlém.

Odjíždět budeme linkovým autobusem v 9.20 hodin.

Vrátíme se zpět ve 13.00 hodin.

Dejte dětem na cestu kalhoty

(ne oteplováky ani kombinézy). Občerstvení bereme s sebou.

Jízdné bude uhrazeno

z předplatného, vstupné je zdarma.