Příspěvky

Pokyny k provozu mateřské školy na Latzelově vile

– provoz bude od pondělí 06.03.2023 od 6.30 do 16.15 hodin

– ráno se budou děti scházet v Latzelově vile od  6.30 do 8.00 hodin (od 6.30 do 7.00 hodin se 

  budou  scházet v menší herně Soviček)

– vyzvednout děti si můžete od 14.30 do 16.15 hodin (od 15.30 do 16.15 hodin se děti budou rozcházet   

  domů z větší herny Sojek)

– po převlečení odveďte děti na toaletu a umýt si ruce, teprve potom je zaveďte do třídy a předejte paní

  učitelce

– dveře k herně budou uzamčeny, použijte zvonek umístěný z boční strany dětského botníku

– při vstupu do herny používejte návleky na obuv

– v odpoledních hodinách dbejte klidu na chodbách, jelikož na stejném patře probíhá výuka v „Malém 

  hudebním studiu“

– dohlédněte na to, aby děti neběhaly po schodech a chodbách

– udržujte pořádek v dětském oblečení, jelikož úložného prostoru je méně než ve školce

– při odchodu z budovy zkontrolujte uzavření vchodových dveří, samy se nedovírají

– v budově navštěvujte jen prostory, které jsou určeny pro MŠ (místnosti, toalety v 1. patře)