Příspěvky

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do Mateřské školy ve Vápenné

pro školní rok 2023/2024

proběhne osobně v Latzelově vile ve Vápenné (v přízemí)

dne 03.05.2023 od 10.00 do 15.30 hodin.

K zápisu s sebou doneste tyto dokumenty:

  1. Rodný list dítěte

  2. Občanský průkaz zákonného zástupce

  3. Vyjádření lékaře – potvrzení o očkování dítěte (formulář Vyjádření lékaře

    ke zdravotnímu stavu dítěte nechte vyplnit u pediatra)

  4. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (lze vyplnit až na místě)

  5. Žádost o individuální vzdělávání (pouze v případě, že bude dítě vzděláváno individuálně doma – lze vyplnit až na místě)

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy www.msvapenna.cz

v sekci DOKUMENTY – Zápis pro školní rok 2023/2024. Pokud nemáte možnost

si formuláře vytisknout, kontaktujte paní ředitelku Pavlínu Hannigovou na telefonním čísle 739 097 751. Žádost o přijetí + přihlášku ke stravování, žádost o individuální vzdělání lze vyplnit až ve škole v den zápisu.

– Každý uchazeč u zápisu dostane specifické registrační číslo.

– Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy bude zveřejněno do 30 dnů od

zápisu a bude vyvěšeno ve vestibulu mateřské školy, na vývěsní tabuli u Obecního

úřadu ve Vápenné, na webových stránkách školy www. msvapenna.cz.

– Účastníci přijímacího řízení zde budou označeni pouze registračním číslem (nikoli

příjmením).

K zápisu do MŠ mohou podat přihlášku i cizinci s vízem za účelem strpění pobytu

na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR

(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.