O naší školce

Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Vápenná, která byla zřízena v roce 2003 za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí.

Nabízí dětem bezpečné místo pro vzdělávání, zkoumání, tvoření, hru a rozvoj všech vědomostí, dovedností a návyků.

Budova je situovaná ve středu obce, blízko lesa, se dvěmi zahradami.

Součástí organizace je také školní kuchyně a jídelna. V těsné blízkosti je budova družiny ZŠ, kostel a pošta.

Škola má dvě třídy: 1. třída Sovičky (děti ve věku 2 – 4 let), 2. třída Sojky (děti ve věku 4 – 7 let).

Naše motto: Dobré je slyšet, lepší je vidět, nejlepší je zkusit.“

Koncepci rozvoje dětí směřujeme k získávání informací, rozvíjení dovedností z oblastí enviromentální a polytechnické výchovy.  Velké množství aktivit praktikujeme především v prostorách nové zahrady, lesa a okolní přírodě, v pracovní dílně ve 2. třídě.

Od 1.9.2022 byl vypracován nový Školní vzdělávací program s názvem „Co mi sojka vyprávěla?“

Ve Vápenné dne 1.9.2023