Identifikační údaje, kontakty

 

Název školy: Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace
Adresa: 790 64 Vápenná 449
IČ: 750 28 905
Ředitelka školy: Bc. Pavlína Hannigová
Zřizovatel: Obec Vápenná, 790 64  Vápenná 442
Právní forma školy: příspěvková organizace
Škola sdružuje: mateřská škola, školní stravovna
E-mail školy: ms.vapenna@tiscali.cz
E-mail školní jídelna:  jidelna.vapenna@centrum.cz
Telefon MŠ: ředitelka + 420 739 097 751
Telefon 1. třída Sovičky + 420 737 010 106
Telefon 2. třída Sojky + 420 737 010 633
Telefon ŠJ: provozářka + 420 732 772 178
Telefon kuchyň: + 420 737 009 775 – od 1. září
Webové stránky:  www.msvapenna.cz
Datová schránka: vk4o8d
Bankovní spojení MŠ: 181 023 542/0300
Bankovní spojení ŠJ: 288 502 527/0300