Platby

Platby stravného a školného  – ZÁŘÍ 2023

STRAVNÉ:

Stravné na měsíc ZÁŘÍ 2023 se vybírá převážně bankovním převodem!

pondělí   28.08.2023 od 6.30 do 12.00 hodin

úterý        29.08.2023 od 6.30 do 12.00 hodin

středa      30.08.2023 od 6.30 do 12.00 hodin

čtvrtek     31.08.2023 od 6.30 do 12.00 hodin

pátek        01.09.2023 od 6.30 do 12.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2024, spadá do kategorie nad.

Měsíc ZÁŘÍ bude mít MŠ i ZŠ 19 dní.

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                        931,- Kč      ( 49,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                   1083,-Kč       ( 57,00 )

POLODENNÍ  DO 6 LET                      760,-Kč       ( 40,00 )

POLODENNÍ NAD 6 LET                    893,-Kč       ( 47,00 )

ZAMĚSTNANCI  MŠ                             684,-Kč       ( 36,00 )

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                          684,-Kč      ( 36,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                      1900,-Kč    ( 100,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                  589,-Kč      ( 31,00 )

DĚTI NAD 11 LET                                627,-Kč      ( 33,00 )

DĚTI NAD 15 LET                                665,-Kč      ( 35,00 )

 

ŠKOLNÉ:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2023/2024 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2023/2024, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na čísla 1.třída Sovičky 737 010 106
  •                                                         2. třída Sojky    737 010 633

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na číslo 737 009 775
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz