Platby

Platby stravného a školného  – DUBEN 2023

STRAVNÉ:

Stravné na měsíc DUBEN 2023 se vybírá převážně bankovním převodem!

Hotovostní platba bud 04.04.2023

úterý        04.04.2023 od 6.30 do 13.00 hodin

středa     05.04.2023 od 6.30 do 13.00 hodin

čtvrtek     06.04.2023 od 6.30 do 13.00 hodin

Prosíme, plaťte stravné ve stanovené dny a čas! 

Platba přes účet:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Jednorázová platba:

Nové číslo účtu – 288 502 527/ 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída – stravné – měsíc/rok – částku vyberte dle věku dítěte 

 

Trvalý příkaz (od srpna do května – 22 dní).

Číslo účtu – 288 502 527 / 0300

ZADAT: příjmení + jméno + třída + stravné + trvalá platba + částka

Přeplatky se budou vracet jednorázově na konci školního roku v době prázdnin.

Pokud dítě dosáhne věku 7, 11, 15  do 31.8. 2023, spadá do kategorie nad.

Měsíc DUBEN bude mít MŠ 18 dní a ZŠ 17 dní.

Mateřská škola:

CELODENNÍ DO 6 LET                     882,- Kč     ( 49,00 )

CELODENNÍ NAD 7 LET                  1026,-Kč       ( 57,00 )

POLODENNÍ  DO 6 LET                    720,-Kč       ( 40,00 )

POLODENNÍ NAD 6 LET                  846,-Kč      ( 47,00 )

ZAMĚSTNANCI  MŠ                           648,-Kč        ( 36,00 )

Cizí strávníci:

DOSPĚLÍ ZŠ                                          612,-Kč      ( 36,00 )

DOSPĚLÍ CIZÍ                                      1800,-Kč    ( 100,00 )   

Základní škola: 

DĚTI DO 10 LET                                  527,-Kč      ( 31,00 )

DĚTI NAD 11 LET                                561,-Kč      ( 33,00 )

DĚTI NAD 15 LET                                595,-Kč      ( 35,00 )

 

ŠKOLNÉ:

ČÍSLO ÚČTU:  288 502 527/0300.

Školné se vybírá v kanceláři provozářky v MŠ či platbou na účet.

Číslo účtu –  288 502 527/ 0300

– ZADAT: příjmení + jméno + školné + měsíc/rok + částka

– Pro školní rok 2022/2023 je ředitelkou školy stanovena měsíční výše školného na 350,-Kč .

– Je možno zaplatit školné jednorázově na celý školní rok 2022/2023, a to částku 3500,-Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na čísla 1.třída Sovičky 737 010 106
  •                                                         2. třída Sojky    737 010 633

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky nebo SMS na číslo 737 009 775
  • Formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz