Příspěvky

Schůzka pro rodiče

SCHŮZKA PRO RODIČE

Ve čtvrtek 14.9.2023 v 15.30 hodin

Vás zveme na malé odpolední setkání.

Dozvíte se informace

o chodu mateřské školy,

o průběhu školního roku 2023/2024.

Pokud si nestihnete dítě do začátku schůzky odvézt domů,

tak může zůstat s paní učitelkou v 1. třídě do ukončení schůzky.

Těšíme se na Vás.