Příspěvky

Rozsvěcení vánočního stromu

V pátek 1.12.2023

vystoupí děti z oddělení Sojek

při Rozsvěcení vánočního stromu u Latzelovy vily.

Na akci si odvádíte děti

z mateřské školy sami.

Prosíme, předejte děti ihned

po lampionovém průvodu

(cca v 17.00 hodin)

paní ředitelce Pavlíně Hannigové nebo paní učitelce

Kamile Kučákové.

Oblečte prosím dětem jemné prstové rukavice

(ne lyžařské !!!), aby mohly během vystoupení

uchopit předměty.

Děkujeme