Příspěvky

Změna v odhlašování dítěte z MŠ a stravy

Vážení rodiče, strávníci.

Od 01.03.2024 dojde ke změně při odhlašování stravného ve školní jídelně ve Vápenné (dětí z MŠ). Stravu bude možno odhlásit pouze v pracovní den předem do 12.00 hodin. Na odhlášky v pozdějším čase či v daný den, který chcete odhlásit, nebude brán zřetel. Pokud nebude strava řádně odhlášena, může si strávník či zákonný zástupce v první den neplánované nepřítomnosti stravu vyzvednout (Vyhl. 107, §4 odst.9).

Strava bude vydávána pouze do jídlonosiče, nikoli do krabiček.

Odhlašovat lze telefonicky či formou SMS:

Mateřská škola: 1. třída Sovičky ….. 737 010 106

                                    2. třída Sojky ……. 737 010 633

Základní škola: Provozářka p. Osinová…..732 772 178

                                  Kuchyň …………………737 009 775

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Pavlína Hannigová – ředitelka MŠ

                         Monika Osinová – provozářka